200x310x70 bearing number and size chart pdf

2020-04-20 08:31:37

Our cpmpany offers different 200x310x70 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 200x310x70 bearing

Bearing GE200SX (Timken) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE200SX. Bearing number : GE200SX. Size (mm) : 200x310x70. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 200. Outer Diameter 

Bearing 32040X (Timken) | Size and Specification | BearingsTapered roller bearings 32040X. Bearing number : 32040X. Size (mm) : 200x310x70. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 200. Outer Diameter (mm) : 310FAG 32040 Bearing | 2007140E bearing 200x310x70Part Number 32040 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code 2007140E bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 200 Outside diameter OD D 310 

@@@@@@@@
hFdmDACL
6202lb - - - - - - - -
6805 - - - - - - - -
ucf212d1 - - 50 mm - 90 mm - - -
206 - - 127 mm - 311.15 mm - - -
p206j - - 140 mm - 210 mm - 53 mm -
6009lu - - - - - - - -
ucs206 - - 49,213 mm - - - - -
206 - - - - - - 23 mm -
6203lax30 - - 40 mm - - - - -
de0678cs12 - - - - - - - -
6203lx10 - - 150 mm - 210 mm - - -
6007lu - - 23,813 mm - - - - -
as205 - - - - 420 mm - - -
sc8a37lhi - - 190 mm - - - - -
6303 - - - - - - - -
r6z - - - - - 89,5 mm - -
30309d - - - - - - - -
6201lu - - - - - - - -
6206z - - 95 mm - 145 mm - 37 mm -
sc8a37lhi - - - - 30 mm - - -
6200zc3 - - 30.163 mm - 66.421 mm - - -
6305lu - - - - - - 20 mm -
6304lu - - - - - - - -
30205 - - 30 mm - 52 mm - - -
6001z - - - - - - - -
6203lua - - 320 mm - 480 mm - 216 mm -
ucf204d1 - - - - - - - -
608z - - - - - - - -
sbx06a41 - - - - 20,638 mm - - -
6007 - 476 mm440 mm - 650 mm - 157 mm -
6203lha - - - - 9.25 in - - -
6203lhx3 - - 203.2 mm - 365.049 mm - - -
6204z - - 60 mm - 95 mm - 11 mm -
6302 - - - - - - - -
6002lu - - 35 mm - 72 mm - 17 mm -
6307 - - - - - - 17,826 mm -
6206lu - - - - - - - -
6002lb - - 65 mm - - - - -
al205 - - 45 mm - - - 30,2 mm -
6905 - - - - 460 mm - - -
6200lu - - - - - - - -
620417,2 mm - - - 60 mm - 80 mm -
p212 - - - - - - - -
ucp206 - - - - 4.3307 in - - -
sf07a17px1 - - - - 47,625 mm - 4,763 mm -
6203z - - - - - - - -
uc205 - - 28 mm - 52 mm - - -
6201z - - - - 14,288 mm - 9,525 mm -
6203lu - - 65,000 mm - 120,000 mm - 23,000 mm -
6004 - - 30 mm - 72 mm - 19 mm -
ucs205 - - 70 mm - 150 mm - - -
sbx06a46 - - 60 mm - 95 mm - - -
6204 - - 75 mm - 130 mm - - -
ucp210 - - 314,325 mm - 495,3 mm - 88,9 mm -
6200z - - - - 40 mm - 12 mm -
ucp205 - - 100 mm - 150 mm - - -
205 - - - - - - - -
pp204 - - 241,564 mm - 358,775 mm - - -
sco5a61 - - 80 mm - 110 mm - 16 mm -
6006lu - - - - 78 mm - 10 mm -
6901 - - 9,525 mm - - - 7,9375 mm -
6202lb - - 220 mm - - - - -
6003 - - - - 180 mm - - -
205 - - - - - - - -
6202 - - 105 mm - - - 26 mm -
p208 - - 160 mm - 230 mm - 109 mm -
6301 - - - - - - - -
6903 - - - - - - - -
6202lu - - - - - - - -
4t - - 35,000 mm - 72,000 mm - 17,000 mm -
p207 - - 120 mm - 180 mm - 28 mm -
6207lu - - - - 80,000 mm - - -
ucf207d1 - - - - 90 mm - 23 mm -
6203lax30 - - - - - - - -
ucp208 - - - - - - 20 mm -
6205llb - - - - - - - -
ucf210d1 - - 774.700 mm - - - - -
axk1100 - - - - - - - -
sf07a17p - - 160 mm - 240 mm - - -
6202z - - 30 mm - 90 mm - 23 mm -
p210 - - 40 mm - - - - 80 mm
ael207 - - 673 mm - 816 mm - - -
6008lu3,3 mm - - - 12 mm - - -
ael205 - - - 0,8 kg / Weight - - - -
sc05a61 - - - - - - - -
sf06a69 - - 170 mm - - - - -
6902 - - - - - - - -

NTN 32040X bearing - 32040X bearing - 200x310x70NTN 32040X bearing, Size: 200x310x70. NTN 32040X are used in a wide variety of applications, suitable for high speeds and are robust in operation, and need 

Buy FAG 32040-X-XL Tapered Roller Bearing, 200x310x70Buy FAG 32040-X-XL Tapered Roller Bearing, 200x310x70 mm Online in India at moglix. Shop from the huge range of FAG Roller Bearings. ✯ Branded Roller Tapered roller bearing 32040X-FAG - 200x310x70 mmTapered roller bearing 32040X-FAG , dim : Ø int. 200 x Ø ext. 310 x th. 70 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

@@@@@@@@
FAGNTNSKFTimkenAMI
68066213QVVPF19V090STH 56 LCSEB22424H
6009luRA101RRBQAFLP18A307SECTRL87408 BMG UO
6304lu GE 30 TXE-2LSQVVMC20V304SMCY 80 LTH3U235E3
6202llb3313 A-2Z/C3MT33DSRP5FS464CH 128 LNU-407 C/4
df0766lluacs32SAL 60 ES-2RSTF4NTR8NTFPS3251
6203lua6316 M/C3KG110XP0TML66021-ZZNR C/3
6303lua6228/C3B8896-DSA3MB546DDFS428EPEB22639FE7
6205SILKAC 14 MKB035XP0JU050XP0NKI-22/20
sx05a87ncs30QJ 308 MAB14-LCRBY 1PL3U212JH18F
6208SI 12 EGDSRP8FS160KA042AR05310 B
6203lluSC 30 ESCS 52 LWJA045CP0FCEU322
6005lu2309 EKTN9/C3CS 48 LWDSP6FS428N-207 M P/5
6001luQJ 236 N2MACH 104 LW382607CSEB22432E7
6203lb524009302KTR16N6022-2RS C/4
600561906H 112 LKG050CP028RG3211E3
6305luNJ411-M19307KTF10NNU-2222E
6203lu51415-MPSA025XP0TJ 6769FXU2E20NK36
p20623040-E1-K-TVPBCS 36 LWXCH 20 LWQJ-310 C/3
600623276-B-MB-C3382307H 56FCB22456E7
sx05a523208-BD498KD200CP0KU-55 CPO-2RS
6203llb61909COM10B96-9LSSQKLFXS216DK13
6206lu 22236-E1-KKA050XP0IR 8536NJ-224 M C/3
6205zNUP2330-E-M1ORB12LSJ 7215FEB22455H
6002N214-E-TVP2MKP8AFS428382604NF-412 M
6203lh24192-B-MBSJ 7335MB546DDFS464PRB22439EEC
p205NU326-E-TVP2TREL16SB025CP06324 M C/4
6205v126201-2RSR-C3SJ 9568KA100XP0EPEB22447E7
ucp207d151200ORB52L66324048-K30 C/4
608z22236-E1CS 88 LWCS 44 LWFU324
6203lax307317-B-JPKC047XP0B64-LPL3U219N
62006216-2Z16NBK2036YZPKC047CP0PKEB22448E
6203lha7602045-TVPREP4F5FS464SRF 55 SSER38-HFF
6202z3203-BD-TVHDW5FS428B540DDFS464DSB22463H12
6203lha52244-MPCH 60 LWDPP6FS464FC3U227H
6000lu 52216SJ 8516TF3B580L
6304lu23232-E1-TVPB39581CRBY 1 5/8M1307EXW927
6200luNUP238-E-M1SA035AR0Y 72 LMU1205TV
6204lu61822-2Z-YCS 160 LWORB80SAPEB224M50H4D4
63047322-B-JP-UAKF140XP0KG200AR0FB22423H
630324136-E1-K30DSP6FS464TRE8NPKB22639E7
630562206-2RSRKP23BSFS428CTFD6YFX3Y215N
sc06a68NJ219-E-TVP2-C310NBC1620YZPKG250AR0P3S219MHFF
600131313-AB3640-DSA3H 32 LWKPS2M30D
6207df0766lua CFM6YNH 64 LWPB224M60EEC
de0678cs12QVVC19V308SNHM 5184107201KFX3Y227N
6203lbQVPH20V080STD7R62FS160ORB72SAMU5220TV
2QAAFY11A204SCTREL12NCS 80 LEFB22523E7
sc07a42lsaQVPK15V065SEOB52-ELSSBH2832-LSSM1309EX
6005lluQVVF26V408STORB40LREP3ML3FS464PL3S222E
6206lluQVVPX14V065STTML8YKD180XP0MR1312
6303luaQVTU19V304SENKD090CP0KAA15XL0PSS210E
6206QVFY26V407SEBH 48SRF 80PEB22439FH
6203QAAFY10A115SMB28-SAS 52 LWCB22435H
6203zQVVPN22V100SMRBC 1 1/2S 88 LMR1326EX
sx04a34v1QVMC22V400SNSJ 6936KAA17CL0MR1321EX
6004QVFL12V204SETIRB20-SAB12-LMA1220UV
ucp205d1QVVF14V207SEOKC065XP0KA080XP0PELB6847R
6005luQVFYP14V208SBJB020XP0KA045AR0PEB22463HHC
6201QAAMC15A075SEO552A382410UG3K47L
6203lb TAFKP17K215SCH 20 LWTAFK11K050SETP3S232E
6004luQVVSN14V207SETIR 7193QVVF12V203SECUG228HL
6006luQVVPH13V055SENS 20 LWQMSN10J050SNKLPSS2M35DC
6303luaQAP13A065ST740QAAP15A070SEMP3S212E
sc05a61QAFYP15A075SCBH6472-9LQMCW30J515STHM3U224N
6206luQVCW26V408SECDW4K2FS464QAPF18A303SECSG210ELPAK8299A
6202QVVTU22V312SOMB540DDFS464QMCW34J615SOF3U227HK5
6203luaTAFC26K407SEC4NCC910PFC3U231JH5MR1310TV
6203lhx3QAFLP18A085SBHM 212049 X22211LBKC3FB22435HHC
6202luQVFL14V065SEMCS 80 LWPELB6931RC22315LBKC3
6203lax30QVVF19V090SETH 715311DSB22447H12KLFSS2M30D
sf07a17px1QASN15A212ST4NBF614YJPKB22571FHMA1924W884
6005luQAASN26A130SMDSP3FS464CU324PLB6839FD8
6205luQAAPR18A307SMJB042CP0P3U215NMU1215X
6203lhTAFK26K407SEMRBY 7PB22655FHK81QAFX09A112ST
6205QACW20A400SETCH 160 LWNT3U223N9P3S2E26EK75
sc8a37lhiQMMC18J080SBCY 88 LF3Y223NCTDQMPH34J700SN
6204luQAP18A308SCBH2428-L1652-2RSNRFY222N
6203luQMPH26J500SETucfl205d1ER18-MHFFQAAFY15A212SB
6203lax30QVVPG17V212ST3825086221-ZZ P/6 C/3M6205TV
6203QVVPL19V304SENB52-LSSMS1308GEGXQAAFX18A085SM
6203lhQVPA17V212SEMMB544DDFS428MI-25-4SMA1220UVW913C4
23284KYMBW906AC3QVVSN14V208SCCFF10KFS219DCQAAPR15A075SET
NU2244EMAQVFKP26V407SN6301lu7303 BGFCB22448HHC1
FSAF 22518QAASN26A125SEN - FEU323QMMC11J204SC
- QVPX19V085SB - - ER31K
- QAAFL13A208SO - - QVVFC20V090ST
- - - - PL3W224E
- - - - QAFL10A200SB
- - - - CB22455H

Tapered Roller Bearing 32040 X 200x310x70 mmThe tapered roller bearing 32040-X has tapered rollers as rolling elements and is suitable for high combined loads from the radial and axial directionsOriginal TIMKEN X32040X/Y32040X bearing - 200x310x70This TIMKEN X32040X/Y32040X bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 200x310x70

Tapered roller bearing 200x310x70 32040-X-XL FAGTapered roller bearing 200x310x70 32040-X-XL FAG Weight (Kg): 18915 -d - Internal diameter (mm): 200 -D - External diameter (mm): 310 -B - Thickness (mm): Tapered roller bearing 32040-JR-KOYO - 200x310x70 mmTapered roller bearing 32040-JR-KOYO , dim : Ø int. 200 x Ø ext. 310 x th. 70 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years